HV-04-024 - Sawamura & Sugawara & Azumane

Sawamura & Sugawara & Azumane
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 12
Vị trí Độ hiếm Rare
Chỉ số
4
1
0
0
Rare
Năng lực
Khi nhân vật này ra sân, được phép chọn tên quân này là "Sawamura Daichi" hoặc "Sugawara Koshi" hoặc "Azumane Asahi".

Mô tả