HVD-03-003 - SAWAMURA DAICHI

SAWAMURA DAICHI
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 12
Vị trí Đập biên Độ hiếm Starter Normal
Chỉ số
4
0
1
1
Starter Normal
Năng lực Ý Chí
2 : Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Đỡ Bóng, được phép sử dụng 2 Ý Chí để rút 1 quân từ bộ cờ.

Mô tả

Đừng vội cho là mình có thể vượt qua anh dễ dàng như thế.