HVD-01-004 - Sawamura Daichi

Sawamura Daichi
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 12
Vị trí Đập biên Độ hiếm Starter Normal
Chỉ số
4
0
2
0
Starter Normal
Năng lực

Mô tả