HV-04-003 - Sawamura Daichi

Sawamura Daichi
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 12
Vị trí Đập biên Độ hiếm Super
Chỉ số
4+
0
2+
0
Super
Năng lực Ý Chí
Khi nhân vật này ra sân, chọn 3 nhân vật trường Karasuno trên sân mình, được phép sử dụng 4 Ý Chí của mỗi nhân vật để tạo nên những bước tiến đột phá! (Rút tối đa 10 quân từ bộ cờ, tự +3 điểm Đỡ hoặc Đập)

Mô tả