HV-03-005 - Sawamura Daichi

Sawamura Daichi
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 12
Vị trí Đập biên Độ hiếm Rare
Chỉ số
4
0
1
0
Rare
Năng lực Ý Chí
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Đỡ Bóng, được phép sử dụng 3 Ý Chí để rút 2 quân từ bộ cờ.

Mô tả