HV-02-006 - Sawamura Daichi

Sawamura Daichi
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 12
Vị trí Đập biên Độ hiếm Rare
Chỉ số
3
0
3
0
Rare
Năng lực

Mô tả