HV-02-005 - Sawamura Daichi

Sawamura Daichi
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 12
Vị trí Đập biên Độ hiếm Ultra
Chỉ số
4
0
1
0
Ultra
Năng lực Ý Chí
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Đỡ Bóng nhờ năng lực của quân "Mọi người vẫn ở phía sau hỗ trợ em.", được phép thu hồi 3 Ý Chí lên tay, rồi đặt 1 quân trên tay vào khu vực Loại Bỏ.

Mô tả

Câu hỏi: Khi kích hoạt năng lực của HV-02-005 – “Sawamura Daichi” thì được thu hồi Ý chí từ đâu ?

Trả lời: Nếu trên card text không ghi rõ là ý chí từ đâu thì mặc định là Ý chí của nhân vật vừa kích hoạt năng lực đó, ở đây là HV-02-005 – “Sawamura Daichi”. Vậy cho nên HV-02-005 – “Sawamura Daichi” chỉ có thể thu hồi 3 Ý chí ở khu vực Đỡ bóng.