HV-01-011 - Sawamura Daichi

Sawamura Daichi
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 12
Vị trí Đập biên Độ hiếm Normal
Chỉ số
2
0
3
2
Normal
Năng lực

Mô tả