HV-01-010 - Sawamura Daichi

Sawamura Daichi
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 12
Vị trí Đập biên Độ hiếm Rare
Chỉ số
4
0
1
0
Rare
Năng lực Ý Chí
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Đỡ Bóng, được phép sử dụng 2 Ý Chí để rút thêm 1 quân từ bộ cờ.

Mô tả

Câu 1: Khi rút quân nhờ năng lực của nhân vật này, có được phép rút quân từ bộ cờ của đối phương ?

Trả lời: Không được. Nếu không có chỉ định đặc biệt, chỉ có thể rút quân từ bộ cờ của mình.