HV-01-009 - Sawamura Daichi

Sawamura Daichi
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 12
Vị trí Đập biên Độ hiếm Super
Chỉ số
3
0
3
1
Super
Năng lực

Mô tả