HV-11-005 - Sawamura Daichi

Sawamura Daichi
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 12
Vị trí Đập biên Độ hiếm Normal
Chỉ số
4
0
1
0
Normal
Năng lực
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Đỡ Bóng, nếu khu vực Loại Bỏ của mình có từ 5 quân Nhân Vật trường Karasuno khác tên nhau trở lên, tự +2 điểm Đỡ.

Mô tả

Nếu không thể hiện quyết tâm ngay tại đây thì còn dịp nào khác chứ.