HV-10-046 - Sawamura Daichi

Sawamura Daichi
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 12
Vị trí Đập biên Độ hiếm Rare
Chỉ số
4+
0
2
0
Rare
Năng lực
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Đỡ Bóng, được phép đặt 1 quân Nhân Vật từ trên tay vào khu vực Loại Bỏ để tự +2 điểm Đỡ.

Mô tả

Thiệt không đó?