HV-10-005 - Sawamura Daichi

Sawamura Daichi
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 12
Vị trí Đập biên Độ hiếm Normal
Chỉ số
4
0
0
0
Normal
Năng lực
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Đỡ Bóng, đượt phép đặt 3 quân Nhân Vật trường Karasuno từ trên tay vào khu vực Loại Bỏ để kết thúc lượt này. (Dù không đủ điểm Đỡ vẫn kết thúc lượt. Đối phương có thể Đỡ hoặc Chặn thành công khi có điểm Đỡ hoặc Chặn từ 1 trở lên)

Mô tả

Để tớ!!