HV-09-003 - Sawamura Daichi

Sawamura Daichi
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 12
Vị trí Đập biên Độ hiếm Super
Chỉ số
4+
0
2
0
Super
Năng lực
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Đỡ Bóng, được phép đặt 1 quân Hành Động trên tay vào khu vực Hành Động để rút 1 quân từ bộ cờ và tự +2 điểm Đỡ.

Mô tả

Tuyệt vờiiii!!!!