HV-08-003 - Sawamura Daichi

Sawamura Daichi
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 12
Vị trí Đập biên Độ hiếm Normal
Chỉ số
2
0
2
2
Normal
Năng lực Kích Hoạt
〔Đặt quân này từ trên tay vào khu vực Loại Bỏ〕: Thu hồi lên tay 1 quân Nhân Vật trường Karasuno từ khu vực Loại Bỏ của mình. Sau đó, trong lượt này không thể kích hoạt năng lực [=Kích hoạt] của "Sawamura Daichi".

Mô tả

À…Ờ… Xin lỗi