HV-06-005 - Sawamura Daichi

Sawamura Daichi
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 12
Vị trí Đập biên Độ hiếm Rare
Chỉ số
4
0
1
1
Rare
Năng lực Sấm
3 : Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Đỡ Bóng từ trên tay và có từ 3 Ý Chí trở lên, rút 1 quân từ bộ cờ.

Mô tả

Mình phải về với 1 set đánh bại Fukurodani!
Mình phải về với 1 set thắng!