HV-01-058 - Sawamura… Cậu nói chuyện với tôi chút…

Sawamura… Cậu nói chuyện với tôi chút…
Đội bóng Khối
Vị trí Độ hiếm Normal
Chỉ số
Năng lực
Đập
Người chơi gọi tên 1 quân cờ. Ở lượt tiếp theo của đối phương, nếu đối phương đưa ra quân Nhân Vật trường Karasuno đã bị gọi tên thì phải đặt 1 Ý Chí của nhân vật đó vào khu vực Loại Bỏ.

Mô tả

Câu 1: Có cần phải gọi chính xác tên quân cờ khi dùng năng lực của quân này không?

Trả lời: Không cần. Miễn đối phương biết là được.

Câu 2: Đối phương đưa ra quân Nhân Vật trường Karasuno đã bị gọi tên nhưng nhân vật đó không có Ý Chí thì làm thế nào?

Trả lời: Không làm gì cả.

Câu 3: Nếu dùng năng lực của quân này để gọi tên “Sawamura Daichi” và đối phương đưa ra nhân vật “Sawamura Daichi” HV-01-010, vậy sẽ sử dụng năng lực của quân này trước hay năng lực của “Sawamura Daichi” trước?

Trả lời: Sử dụng năng lực của quân này trước. Sau đó nếu còn đủ Ý chí thì mới được dùng năng lực của “Sawamura Daichi” HV-01-010.