HV-03-031 - Sasaya Takehito

Sasaya Takehito
Đội bóng Công nghệ Date Khối Lớp 12
Vị trí Đập biên Độ hiếm Normal
Chỉ số
3
0
2
3
Normal
Năng lực

Mô tả