HVD-05-008 - Sarukui Yamato

Sarukui Yamato
Đội bóng Fukurodani Khối Lớp 12
Vị trí Đập biên Độ hiếm Starter Normal
Chỉ số
2
0
3
4
Starter Normal
Năng lực

Mô tả

Yo! Chủ công!