HV-09-038 - Sarukui Yamato

Sarukui Yamato
Đội bóng Fukurodani Khối Lớp 12
Vị trí Đập biên Độ hiếm Normal
Chỉ số
4+
0
1
0
Normal
Năng lực
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Đỡ Bóng, nếu khu vực Hành Động của đối phương có từ 1 quân trở xuống, rút 1 quân từ bộ cờ, tự +1 điểm Đỡ.

Mô tả

Được rồi!!