HV-06-039 - Sarukui Yamato

Sarukui Yamato
Đội bóng Fukurodani Khối Lớp 12
Vị trí Chặn giữa Độ hiếm Rare
Chỉ số
1+
0
3
0
Rare
Năng lực Sấm
3 : Khi nhân vật này xuất hiện từ trên tay và có từ 3 Ý Chí trở lên, được phép đặt 1 quân trên cùng từ bộ cờ vào khu vực Loại Bỏ để tự +3 điểm Đỡ và thu hồi lên tay tối đa 1 quân Nhân Vật trường Fukurodani từ khu vực Loại Bỏ của mình.

Mô tả

Đành chịu chứ biết sao giờ.