HV-08-021 - Sakunami Kosuke

Sakunami Kosuke
Đội bóng Công nghệ Date Khối Lớp 10
Vị trí Libero Độ hiếm Rare
Chỉ số
4+
0
0
0
Rare
Năng lực
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Đỡ Bóng, được phép đặt 1 quân Hành Động từ trên tay vào khu vực Hành Động để tự +2 điểm Đỡ rồi thu hồi lên tay tối đa 1 quân "Koganegawa Kanji" từ khu vực Loại Bỏ của mình.

Mô tả

Mình sẽ đỡ bóng hướng đến vị trí thuận lợi nhất cho Kogane!