HV-09-028 - Sakunami Kosuke

Sakunami Kosuke
Đội bóng Công nghệ Date Khối Lớp 10
Vị trí Libero Độ hiếm Normal
Chỉ số
Normal
Năng lực

Mô tả

Tốt!!