HVD-05-010 - Quả nhiên mình là số dzáchhh!!

Quả nhiên mình là số dzáchhh!!
Đội bóng Fukurodani Khối
Vị trí Độ hiếm
Chỉ số
Năng lực
Đập
+1 điểm Đập cho nhân vật Đập Bóng trường Fukurodani trên sân mình. Nếu nhân vật Chuyền Bóng là "Akaashi Keiji" và nhân vật Đập Bóng là "Bokuto Kotaro", +1 điểm Đập nữa. Sau đó, không được sử dụng quân "Quả nhiên mình là số dzáchhh!!" ở lượt này nữa.

Mô tả

Quả nhiên mình là số dzáchhh!!