HV-10-033 - Phòng thủ tuyệt đối!!

Phòng thủ tuyệt đối!!
Đội bóng Khối
Vị trí Độ hiếm Rare
Chỉ số
Năng lực
ĐỡChặn
+2 điểm Đỡ hoặc Chặn cho 1 nhân vật trường Karasuno trên sân mình. Nếu nhân vật đó là nhân vật Chặn Bóng, rút 2 quân từ bộ cờ. Sau đó, trong lượt này không được phép sử dụng quân "Phòng thủ tuyệt đối!!" nữa.

Mô tả