HVP-1225 - Ông già Noel Oikawa và những người bạn

Ông già Noel Oikawa và những người bạn
Đội bóng Khối
Vị trí Độ hiếm Promo
Chỉ số
Năng lực
Đập
+1 điểm Đập cho 1 nhân vật trường Aobajosai. Sau đó, được phép tặng quà giáng sinh cho đối phương. Nếu đối phương nhận quà, +1 điểm Đập cho nhân vật vừa được + điểm Đập.

Mô tả