HV-06-042 - Onaga Wataru

Onaga Wataru
Đội bóng Fukurodani Khối Lớp 11
Vị trí Chặn giữa Độ hiếm Normal
Chỉ số
Normal
Năng lực

Mô tả

Tới rồi à?