HV-05-044 - Oikawa Toru

Oikawa Toru
Đội bóng Aobajosai Khối Lớp 12
Vị trí Chuyền 2 Độ hiếm Rare
Chỉ số
0
1
0
0
Rare
Năng lực Kích Hoạt
(Đặt quân này từ trên tay hoặc từ khu vực Giao Bóng vào khu vực Loại Bỏ) : Rút 1 quân từ bộ cờ. Sau đó, +2 điểm Chặn cho nhân vật Chặn Bóng trường Aobajosai trên sân mình. Năng lực này chỉ có thể kích hoạt ở giai đoạn Chặn Bóng.

Mô tả

Người thắng cuộc sẽ là bọn ta.