HV-04-015 - Oikawa Toru

Oikawa Toru
Đội bóng Aobajosai Khối Lớp 12
Vị trí Chuyền 2 Độ hiếm Ultra
Chỉ số
0
1+
1
1
Ultra
Năng lực
Khi nhân vật này xuất hiện và nằm trên nhân vật trường Aobajosai, được phép đặt 2 quân từ khu vực Hành Động vào khu vực Loại Bỏ để tự +1 điểm Giao hoặc Chuyền.

Mô tả