HV-03-024 - Oikawa Toru

Oikawa Toru
Đội bóng Aobajosai Khối Lớp 12
Vị trí Chuyền 2 Độ hiếm Ultra
Chỉ số
0
1
2+
0
Ultra
Năng lực
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Đập Bóng, nếu điểm Chuyền gốc của nhân vật Chuyền Bóng là 0, tự +2 điểm Đập.

Mô tả