HV-02-042 - Oikawa Toru

Oikawa Toru
Đội bóng Aobajosai Khối Lớp 12
Vị trí Chuyền 2 Độ hiếm Ultra
Chỉ số
0
1+
1
0
Ultra
Năng lực Ý Chí
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Chuyền Bóng, được phép sử dụng 3 Ý Chí để tự +1 điểm Chuyền. Nếu trên tay đối phương có từ 4 quân trở lên, đối phương phải đặt 1 quân trên tay vào khu vực Loại Bỏ.

Mô tả