HV-01-041 - Oikawa Toru

Oikawa Toru
Đội bóng Aobajosai Khối Lớp 12
Vị trí Chuyền 2 Độ hiếm Rare
Chỉ số
0
1
0
2
Rare
Năng lực Ý Chí
Trên sân mình, khi toàn bộ nhân vật đều thuộc trường Aobajosai và nhân vật này đang ở khu vực Chuyền Bóng, nếu xuất hiện nhân vật Đập Bóng cũng thuộc trường Aobajosai, được phép sử dụng 2 Ý Chí để +1 điểm Đập cho nhân vật đó.

Mô tả