HV-09-014 - Oikawa Toru

Oikawa Toru
Đội bóng Aobajosai Khối Lớp 12
Vị trí Chuyền 2 Độ hiếm Rare
Chỉ số
0
1
0
0
Rare
Năng lực
Khi nhân vật này xuất hiện trên nhân vật trường Aobajosai ở khu vực Giao Bóng, được phép đặt 1 quân Hành Động từ trên tay vào khu vực Hành Động để hai người chơi đặt toàn bộ cờ trên tay vào bộ cờ, xáo lại bộ cờ và rút 6 quân từ bộ cờ.

Mô tả

Một trái nữa!