HV-09-013 - Oikawa Toru

Oikawa Toru
Đội bóng Aobajosai Khối Lớp 12
Vị trí Chuyền 2 Độ hiếm Ultra
Chỉ số
1
1+
0
0
Ultra
Năng lực Sấm
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Chuyền Bóng từ trên tay, nếu có từ 5 Ý Chí trở lên, tự +2 điểm Chuyền. Sau đó, chọn tối đa 1 quân Hành Động từ bộ cờ, đưa cho đối phương xem rồi thêm lên tay. Xáo lại bộ cờ.

Mô tả

Là một cú chuyền trên diện rộng