HV-08-025 - Oikawa Toru

Oikawa Toru
Đội bóng Aobajosai Khối Lớp 12
Vị trí Chuyền 2 Độ hiếm Ultra
Chỉ số
0
1+
0
0
Ultra
Năng lực
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Giao Bóng hoặc Chuyền Bóng, được phép đặt 1 quân từ trên tay vào khu vực Loại Bỏ để tự +1 điểm Giao hoặc Chuyền. Ở lượt tiếp theo của đối phương, đối phương không thể thêm cờ lên tay ở giai đoạn Rút Cờ.

Mô tả

Hãy dẫn trước ngay từ đầu