HV-07-026 - Oikawa Toru

Oikawa Toru
Đội bóng Aobajosai Khối Lớp 12
Vị trí Chuyền 2 Độ hiếm Normal
Chỉ số
4
1
1
0
Normal
Năng lực

Mô tả

Mừng cưng trở về, chó điên.