HV-06-020 - Oikawa Toru

Oikawa Toru
Đội bóng Aobajosai Khối Lớp 12
Vị trí Chuyền 2 Độ hiếm Rare
Chỉ số
2
1
0
0
Rare
Năng lực Kích Hoạt
(Đặt quân này từ trên tay vào khu vực Loại Bỏ) : +2 điểm Chặn hoặc Đỡ cho 1 nhân vật trường Aobajosai hoặc nhân vật "Kageyama Tobio" trên sân mình.

Mô tả

Chú vui vì Tobio đầu đất hơn chú nghĩ nhiều!