HV-11-060 - Oikawa Toru

Oikawa Toru
Đội bóng Aobajosai Khối Lớp 12
Vị trí Chuyền 2 Độ hiếm Rare
Chỉ số
0
1+
0
1
Rare
Năng lực Sấm
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Chuyền Bóng từ trên tay, nếu có từ 3 quân "Oikawa Toru" trở lên ở Ý Chí của nhân vật này, tự +1 điểm Chuyền, nếu trên tay đối phương có từ 4 quân trở lên, đối phương đặt 1 quân trên tay vào khu vực Loại Bỏ.

Mô tả

Lòng tự tôn vô nghĩa này, mày nhất định phải nhớ lấy.