HVP-055 - Oikawa Toru

Oikawa Toru
Đội bóng Aobajosai Khối Lớp 12
Vị trí Chuyền 2 Độ hiếm Promo
Chỉ số
0
1
0
2
Promo
Năng lực
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Giao Bóng, rút 1 quân từ bộ cờ. Sau đó, được phép đặt 1 quân nhân vật trường Aobajosai từ trên tay vào khu vực Loại Bỏ, nếu không tự -5 điểm Giao.

Mô tả