HV-04-027 - Oikawa & Iwaizumi

Oikawa & Iwaizumi
Đội bóng Aobajosai Khối Lớp 12
Vị trí Độ hiếm Normal
Chỉ số
0
1
3
0
Normal
Năng lực
Khi nhân vật này ra sân, được phép chọn tên quân này là "Oikawa Toru" hoặc "Iwaizumi Hajime". (Quân này khi ở trên tay, Ý Chí hoặc khu vực Loại Bỏ thì gọi là "Oikawa & Iwaizumi")

Mô tả