HV-10-027 - Ohira Reon

Ohira Reon
Đội bóng Shiratorizawa Khối Lớp 11
Vị trí Đập biên Độ hiếm Normal
Chỉ số
4
0
1
1
Normal
Năng lực Ý Chí
Khi nhân vật "Ushijima Wakatoshi" xuất hiện ở khu vực Đập Bóng trên sân mình, được phép dùng 2 Ý Chí của nhân vật này để +1 điểm Đập cho nhân vật "Ushijima Wakatoshi" đó.

Mô tả

Xin lỗi vì đã làm mất hình tượng…