HV-06-033 - Ogano Daiki

Ogano Daiki
Đội bóng Shinzen Khối Lớp 12
Vị trí Đập biên Độ hiếm Normal
Chỉ số
2
0
3
2
Normal
Năng lực
Khi nhân vật không có năng lực xuất hiện ở khu vực Đập Bóng từ trên tay, rút 1 quân từ bộ cờ.

Mô tả

Thằng mồm cá tuyết khốn khiếp…!