HV-08-023 - Obara Yutaka

Obara Yutaka
Đội bóng Công nghệ Date Khối Lớp 11
Vị trí Đập biên Độ hiếm Normal
Chỉ số
4
0
1
4
Normal
Năng lực

Mô tả

HỰ!!