HV-03-032 - Obara Yutaka

Obara Yutaka
Đội bóng Công nghệ Date Khối Lớp 11
Vị trí Đập biên Độ hiếm Normal
Chỉ số
1
0
3
2
Normal
Năng lực Kích Hoạt
(Đặt quân cờ này từ trên tay vào khu vực Loại Bỏ): +2 điểm Đỡ hoặc Chặn cho 1 nhân vật trường Công nghệ Date trên sân mình.

Mô tả