HV-09-029 - Obara Yutaka

Obara Yutaka
Đội bóng Công nghệ Date Khối Lớp 11
Vị trí Đập biên Độ hiếm Normal
Chỉ số
2
0
2
2
Normal
Năng lực
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Đập Bóng hoặc khu vực Chặn Bóng, nếu có từ 4 quân Nhân Vật trường Công Nghệ Date trở lên ở khu vực Loại Bỏ, thu hồi lên tay tối đa 1 quân Nhân Vật trường Công Nghệ Date từ khu vực Loại Bỏ của mình.

Mô tả

Lí do đơn giản thế…