HV-05-023 - Nishinoya Yu

Nishinoya Yu
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 11
Vị trí Libero Độ hiếm Normal
Chỉ số
5
0
0
0
Normal
Năng lực

Mô tả

Nishinoya: “Mấy đứa chẳng hiểu gì Ryu hết! Nó sẽ vui vẻ khi được đền cho chắc!? Thằng đó không trách tụi mày vì nó tự coi mình là đàn anh. Vậy thì chúng ta có thể làm gì?”
Hinata: “Thế… thế ạ, em thì chỉ có thể chơi bóng chuyền thôi…”
Nishinoya: “Đúng! Là bóng chuyền!!! Nếu thấy có lỗi với Ryu, chúng ta hãy bù đắp bằng bóng chuyền cho đáng mặt CLB bóng chuyền chứ! Anh mày sẽ cứu bóng hết mình và không làm rơi một trái nào như cái máy game đó nữa! Cho thằng Ryu lác mắt luôn!! Phải không anh Asahi!!”