HV-03-014 - Nishinoya Yu

Nishinoya Yu
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 11
Vị trí Libero Độ hiếm Normal
Chỉ số
4+
0
0
0
Normal
Năng lực
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Đỡ Bóng nhờ năng lực của quân "Còn sau lưng đã có tôi bảo vệ.", được phép đặt quân "Còn sau lưng đã có tôi bảo vệ." từ khu vực Hành Động vào khu vực Loại Bỏ để tự +2 điểm Đỡ.

Mô tả