HV-03-013 - Nishinoya Yu

Nishinoya Yu
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 11
Vị trí Libero Độ hiếm Super
Chỉ số
4
0
0
0
Super
Năng lực
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Đỡ Bóng, được phép đặt 1 hoặc nhiều quân tùy ý trên tay vào khu vực Loại Bỏ, rồi rút từ bộ cờ đúng bằng số lượng quân đã Loại Bỏ.

Mô tả