HV-02-016 - Nishinoya Yu

Nishinoya Yu
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 11
Vị trí Libero Độ hiếm Normal
Chỉ số
4
0
0
0
Normal
Năng lực
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Đỡ Bóng, thu hồi lên tay 1 quân "Hinata Shoyo" hoặc "Tsukishima Kei" từ khu vực Giao Bóng của mình.

Mô tả