HV-02-015 - Nishinoya Yu

Nishinoya Yu
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 11
Vị trí Libero Độ hiếm Rare
Chỉ số
5
0
0
0
Rare
Năng lực

Mô tả